privatliv og databeskyttelse

Privatlivspolitik

Vi er meget glade for, at du er interesseret i vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af ​​Farben Löwe GmbH. I princippet kan Farben Löwe GmbH-webstedet bruges uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den pågældende person.

Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med det land- specifikke databeskyttelsesforskrifter gældende for Farben Löwe GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede om de rettigheder, som de er berettiget til ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som dataansvarlig for behandlingen har Farben Löwe GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest mulige fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund kan enhver berørt person frit overføre personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.
1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Farben Löwe GmbH er baseret på de termer, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende udtryk:

a) personlige data

Persondata er enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"). En fysisk person anses for at være identificerbar, hvis direkte eller indirekte, navnlig ved tildeling til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til et eller flere særlige træk, udtrykket af fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identiteter for denne fysiske person kan identificeres.
b) registreret

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.
c) Behandling

Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp fra automatiserede procedurer eller sådanne serier af processer i forbindelse med personoplysninger såsom indsamling, registrering, organisering, arrangere, lagring, tilpasning eller ændring, oplæsning, forespørgsel, brug, offentliggørelse ved transmission, distribution eller enhver anden form for tilgængeliggørelse, matchning eller linkning, begrænsning, sletning eller destruktion.
d) begrænsning af behandling

Behandlingsbegrænsning er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.
e) profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især aspekter relateret til arbejdsindsats, økonomiske situation, analysere eller forudsige den fysiske persons helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning.
f) pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.
g) Dataansvarlig eller dataansvarlig

Behandlingsansvarlig eller -ansvarlig er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger. Hvis formålene og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans navngivning være fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning.
h) Processor

Behandler er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige.
i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med et specifikt efterforskningsmandat i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.
j) Tredje

Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, dataansvarlige, databehandleren og personer, som under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar er bemyndiget til at behandle personoplysningerne.
k) Samtykke

Samtykke er enhver tilkendegivelse af vilje frivilligt givet af den registrerede på en informeret måde og utvetydigt for den konkrete sag i form af en erklæring eller anden klar bekræftende handling, hvormed den registrerede angiver, at de behandler oplysningerne vedr. de accepterer personlige data.

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser af databeskyttelseskarakter er:

Colors Lion GmbH

Woodpecker Way 32

22926 Ahrensburg

Tyskland

E-mail: info@farbenloewe. de

Websted: www. farve løve. en


3. Cookies

Farben Löwe GmbH's internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Tallige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem websteder og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved brug af cookies kan Farben Löwe GmbH give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationen og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres til brugeren. Som allerede nævnt gør cookies os i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke at indtaste deres adgangsdata igen, hver gang de besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af ​​en indkøbskurv i onlineshoppen. Onlineshoppen bruger en cookie til at huske de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er fuldt brugbare.
4. Indsamling af generelle data og information

Hjemmesiden for Farben Löwe GmbH indsamler en række generelle data og informationer, hver gang hjemmesiden tilgås af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) underwebsteder, som tilgås via et adgangssystem på vores hjemmeside, kan kontrolleres, (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og (8) andre lignende data og informationer, der bruges til at afværge trusler i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når disse generelle data og informationer bruges, drager Löwen GmbH ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside og annoncering for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien af vores hjemmeside og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer vurderes derfor statistisk af Farben Löwe GmbH, med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, der er leveret af en berørt person.
5. Tilmelding på vores hjemmeside

Den pågældende har mulighed for at registrere sig på den behandlingsansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. Hvilke personoplysninger der overføres til den behandlingsansvarlige resultater fra den respektive inputmaske, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, som den pågældende person indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den behandlingsansvarlige og til egne formål. Den behandlingsansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere behandlere, for eksempel en pakketjenesteudbyder, som også udelukkende anvender personoplysningerne til internt brug, der kan henføres til den behandlingsansvarlige.

Ved registrering på hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandling, gemmes også den IP-adresse, der er tildelt den pågældende af internetudbyderen (ISP), dato og tidspunkt for registrering. Disse data opbevares på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt at muliggøre efterforskning af kriminelle handlinger, der er begået. I denne henseende er opbevaringen af ​​disse data nødvendig for at beskytte den person, der er ansvarlig for behandlingen. Disse data videregives som udgangspunkt ikke til tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen er til strafferetlig forfølgning.

Registreringen af ​​den registrerede, med frivillig udlevering af personoplysninger, gør den dataansvarlige i stand til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid frit ændre de personoplysninger, der er afgivet under registreringen, eller at få dem fuldstændigt slettet fra den behandlingsansvarliges database.

Den behandlingsansvarlige vil på forespørgsel til enhver tid give ethvert registreret oplysninger om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Endvidere retter eller sletter den behandlingsansvarlige personoplysninger efter anmodning eller varsel fra den pågældende, forudsat at der ikke er juridiske opbevaringsforpligtelser i modsat retning. En databeskyttelsesrådgiver nævnt i denne databeskyttelseserklæring og alle medarbejdere hos den behandlingsansvarlige står til rådighed for den pågældende som kontaktpersoner i denne sammenhæng.
6. Tilmelding til vores nyhedsbrev

På hjemmesiden for Farben Löwe GmbH får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger, der overføres til den behandlingsansvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet, er resultatet af den inputmaske, der anvendes til dette formål.

Farben Löwe GmbH informerer løbende sine kunder og samarbejdspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om firmatilbud. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den pågældende, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mailadresse, og (2) den pågældende tilmelder sig udsendelsen af ​​nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil en bekræftelses-e-mail blive sendt til den e-mailadresse, som en registreret har indtastet for første gang til udsendelse af nyhedsbrevet ved hjælp af den dobbelte tilmeldingsprocedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mailadressen som den pågældende har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) på det computersystem, som den pågældende person brugte på registreringstidspunktet, samt dato og tidspunkt for registrering. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at kunne forstå (muligvis) misbrug af en berørt persons e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor til at yde retsbeskyttelse for den behandlingsansvarlige.

De personlige data, der indsamles som led i tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Tilmeldte af nyhedsbrevet vil endvidere kunne oplyses pr. e-mail, hvis dette er nødvendigt af hensyn til driften af ​​nyhedsbrevstjenesten eller for tilmelding herom, som det kan være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ændringer i det tekniske. betingelser. De personlige data, der indsamles som en del af nyhedsbrevstjenesten, videregives ikke til tredjemand. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Det samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den pågældende har givet os til udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev med det formål at tilbagekalde samtykke. Det er også muligt til enhver tid at afmelde nyhedsbrevet direkte på den behandlingsansvarliges hjemmeside eller på anden måde informere den behandlingsansvarlige herom.
7. Nyhedsbrevssporing

Nyhedsbrevet fra Farben Löwe GmbH indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette gør det muligt at udføre en statistisk evaluering af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Ved hjælp af den indlejrede sporingspixel kan Farben Löwe GmbH se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen, der blev kaldt frem af de registrerede.

Sådanne persondata, der indsamles via de tracking-pixel, der er indeholdt i nyhedsbrevene, opbevares og vurderes af den behandlingsansvarlige for at optimere nyhedsbrevsforsendelsen og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den pågældendes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart. Berørte personer er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den relevante separate samtykkeerklæring afgivet via den dobbelte opt-in-procedure. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den behandlingsansvarlige. Color Lion GmbH betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.
8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder Farben Löwe GmbH's hjemmeside information, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed og direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis en berørt person kontakter den behandlingsansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den pågældende person har videregivet, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart.
9. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den behandlingsansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå formålet med opbevaringen, eller hvis dette kræves af den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger eller en anden lovgiver i love eller regler, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis formålet med opbevaring ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode fastsat af den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger eller en anden ansvarlig lovgiver udløber, spærres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med loven Bestemmelser.
10. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hvert registreret har ret, givet af den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger, til at anmode om bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt personoplysninger vedrørende dem behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.
b) Ret til information

Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret til, givet af det europæiske direktiv og reguleringsgiver, til gratis at modtage information om de personoplysninger, der er gemt om ham, og en kopi af disse oplysninger fra den behandlingsansvarlige ved evt. tid. Endvidere har den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:
behandlingsformålene
kategorierne af personoplysninger, der behandles
de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især for modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
hvis muligt, den planlagte varighed for hvilke personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for at fastlægge denne periode
eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig eller til begrænsning af behandling af den dataansvarlige eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
eksistensen af ​​en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra registreret: Alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​data
eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 DS-GVO og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik samt omfanget og tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den pågældende person

Derudover har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den pågældende ret til at få oplysninger om passende garantier i forbindelse med videregivelsen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til information, kan de til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.
c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af det europæiske direktiv og reguleringsgiver til at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Endvidere har den registrerede ret til, under hensyntagen til formålene med behandlingen, at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger - også ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan de til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.
d) ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret, givet af det europæiske direktiv og reguleringsgiver, til at kræve af den ansvarlige, at personoplysningerne om dem slettes øjeblikkeligt, hvis en af ​​følgende årsager gør sig gældende, og hvis behandling er ikke nødvendig er:
Personoplysningerne er indsamlet til formål eller på anden måde behandlet, hvortil de ikke længere er nødvendige.
Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til art. 6 stk. 1 litra a GDPR eller art. 9 stk. 2 litra a DS-GVO, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen.
I overensstemmelse med art. 21 stk. 1 DS-GVO indsigelse mod behandlingen, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede indgiver i overensstemmelse med art. 21 stk. 2 DS-GVO indsigelse mod behandlingen.
Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
Sletningen af ​​personoplysningerne er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt.
Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til art. 8 stk. 1 DS-GVO.

Hvis en af ​​ovenstående årsager er gældende, og en registreret ønsker at få slettet personlige data hos Farben Löwe GmbH, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige for Farben Löwe GmbH eller en anden medarbejder vil sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

Hvis personoplysningerne blev offentliggjort af Farben Löwe GmbH, og vores virksomhed er ansvarlig i henhold til art. 17 stk. 1 DS-GVO for at slette personoplysningerne, skal Farben Löwe GmbH træffe passende foranstaltninger, også af teknisk karakter, for at informere andre databehandlingsansvarlige personer, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne sikre at den registrerede har anmodet om sletning af alle links til disse persondata eller kopier eller replikationer af disse persondata fra disse andre dataansvarlige, i det omfang behandlingen ikke er nødvendig. Den databeskyttelsesansvarlige for Farben Löwe GmbH eller en anden medarbejder vil tage de nødvendige skridt i individuelle tilfælde.
e) Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger til at pålægge den ansvarlige at begrænse behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt: Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at verificere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af ​​personoplysningerne begrænses.
Den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til brug for behandlingen, men den registrerede har brug for dem for at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav.
Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen iht. venlig 21 stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarliges legitime grunde opvejer den pågældendes.

Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af personlige data gemt hos Farben Löwe GmbH, kan de kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige når som helst henvendelse. Den databeskyttelsesansvarlige for Farben Löwe GmbH eller en anden medarbejder sørger for begrænsning af behandlingen.
f) Ret til dataportabilitet

Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret tildelt af det europæiske direktiv og reguleringsgiver til at modtage de personoplysninger om dem, som den pågældende person har givet til en ansvarlig person, på en struktureret, fælles og maskinel- læsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig uden hindring af den ansvarlige, til hvem personoplysningerne er givet, forudsat at behandlingen er baseret på samtykket i henhold til art. 6 stk. 1 litra a GDPR eller art. 9 stk. 2 litra a DS-GVO eller på en kontrakt efter art. 6 stk. 1 litra b DS-GVO, og behandlingen sker ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig af hensyn til varetagelsen af ​​en opgave, der er i offentlighedens interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der er overgået til den ansvarlige.

Desuden, når de udøver deres ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 stk. 1 DS-GVO har du ret til at få overført personoplysningerne direkte fra én ansvarlig til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt og forudsat at dette ikke påvirker andre personers rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataoverførsel kan den pågældende til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af Farben Löwe GmbH eller en anden medarbejder.
g) Ret til at gøre indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret til af den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører dem, af årsager, der opstår som følge af deres særlige situation. baseret på art. 6 stk. 1 litra e eller f DS-GVO for at gøre indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af en indsigelse vil Farben Löwe GmbH ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde krav, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis Farben Löwe GmbH behandler personoplysninger for at drive direkte reklame, har den pågældende til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte annoncering. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Löwen GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Löwen GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til, af årsager, der opstår på grund af deres særlige situation, mod behandling af personoplysninger vedrørende dem, som hos Farben Löwe GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 stk. 1 DS-GVO at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte den databeskyttelsesansvarlige for Farben Löwe GmbH eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede kan også frit, i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58/EF, udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.
h) Automatiseret individuel beslutningstagning inklusive profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, som den europæiske direktiv- og reguleringsgiver giver til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - som har retsvirkninger for dem eller dem i en på lignende måde væsentligt påvirket, forudsat at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige person, eller (2) er tilladt på grundlag af EU- eller medlemsstatslovgivning, som person ansvarlig er underlagt, og disse lovbestemmelser indeholder passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser eller (3) udføres med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Löwen GmbH implementere passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, herunder i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at hævde rettigheder i forbindelse med automatiserede beslutninger, kan de til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.
i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger af det europæiske direktiv og reguleringsgiver.

Hvis den registrerede ønsker at hævde sin ret til at tilbagekalde samtykke, kan de til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

11. Databeskyttelsesbestemmelser for implementering og brug af Google AdSense

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google AdSense på denne hjemmeside. Google AdSense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere annoncer på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der udvælger de annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, som matcher indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdSense-komponenten er integrationen af ​​annoncer på vores websted. Google AdSense sætter en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien vil Alphabet Inc. muliggør en analyse af brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google AdSense-komponent, aktiveres internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk af den respektive Google AdSense-komponent, data med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Alphabet Inc. at sende. Som en del af denne tekniske proces har Alphabet Inc. Kendskab til personlige data, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Alphabet Inc. tjene blandt andet til at forstå oprindelsen af ​​de besøgende og klik og efterfølgende at muliggøre kommissionsopgørelser.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Alphabet Inc. placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover er en af ​​Alphabet Inc. Cookies, der allerede er indstillet, kan til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i websteder for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse, som gør det muligt at udføre en statistisk evaluering. Baseret på den indlejrede sporingspixel, Alphabet Inc. genkende om og hvornår en hjemmeside blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af den registrerede. Sporingspixel bruges blandt andet til at evaluere strømmen af ​​besøgende på en hjemmeside.

Personlige data og oplysninger, som også omfatter IP-adressen og er nødvendige for indsamling og fakturering af de viste annoncer, videregives til Alphabet Inc. via Google AdSense. overført til USA. Disse personlige data opbevares og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive disse personoplysninger indsamlet via den tekniske proces til tredjepart.

Google AdSense er tilgængeligt under dette link https://www. google. de/intl/de/adsense/start/ forklaret mere detaljeret.
12. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om den hjemmeside, hvorfra en berørt person kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider af hjemmesiden der blev tilgået eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, bruger tilføjelsen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google, hvis vores internetsider tilgås fra et medlemsland af Den Europæiske Union eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde .

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og informationer, blandt andet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, til at udarbejde online rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien er Google i stand til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google Analytics-komponent, aktiveres internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk pr. den respektive Google Analytics-komponent til at overføre data til Google til onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces opnår Google viden om personlige data, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af ​​besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunkt, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den pågældende person. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personlige data, inklusive IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Ydermere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Analytics vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside og behandlingen af ​​disse data af Google. For at gøre dette skal den pågældende bruge en browser-add-on under linket https://tools. google. com/dlpage/gaoptout og installer. Denne browser-add-on fortæller Google Analytics via JavaScript, at ingen data og information om besøg på websteder må overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browsertilføjelsen vurderes af Google som en selvmodsigelse. Hvis den pågældende persons informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den pågældende geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende eller en anden person, der kan henføres til dennes indflydelsessfære, er der mulighed for at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen.

Alternativt klik her for at deaktivere Google Analytics. Yderligere information og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www. google. de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www. google. com/analytics/terms/de. html kan hentes. Google Analytics er tilgængelig på dette link https://www. google. com/intl/de_de/analytics/ forklaret mere detaljeret.


13. Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelse og brug af Google Remarketing

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en Google AdWords-funktion, der giver en virksomhed mulighed for at vise annoncer til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af ​​Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at skabe brugerrelateret annoncering og dermed vise interesserelevante annoncer til internetbrugeren.

Operatøren af ​​Googles remarketingtjenester er Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interessebaseret annoncering. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles annoncenetværk eller at få dem vist på andre hjemmesider, som er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing sætter en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien er Google i stand til at genkende den besøgende på vores hjemmeside, hvis han eller hun efterfølgende ringer til hjemmesider, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der tilgås et websted, hvor Google Remarketing-tjenesten er blevet integreret, identificerer den pågældende persons internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces får Google viden om personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surfadfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interessebaseret annoncering.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de internetsider, som den pågældende person besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres derfor personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende klikke på linket www. google. Gå til de/indstillinger/annoncer og foretag de ønskede indstillinger der.

Flere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www. google. de/intl/de/policies/privacy/.
14. Databeskyttelsesbestemmelser for implementering og brug af Google AdWords

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer i både Googles søgemaskineresultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, der kun vil blive brugt til at vise en annonce i Googles søgemaskineresultater, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelateret søgeresultat. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne til emnerelevante hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Operatøren af ​​Google AdWords-tjenesterne er Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at promovere vores websted ved at vise interesserelateret annoncering på tredjepartsvirksomheders websteder og i søgemaskinens resultater i Google-søgemaskinen og vise tredjepartsannoncering på vores websted.

Hvis en berørt person kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på den af ​​Google berørte persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at afgøre, om visse undersider, såsom indkøbskurven fra et online butikssystem, blev tilgået på vores hjemmeside. Konverteringscookien gør det muligt for både os og Google at forstå, om en person, der kom til vores hjemmeside via en AdWords-annonce, har genereret omsætning, dvs. gennemførte eller annullerede et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores hjemmeside. Til gengæld bruger vi disse besøgsstatistikker til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords-annoncer, dvs. til at fastslå succes eller fiasko for den respektive AdWords-annonce og til at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden . Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, som kan bruges til at identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom den hjemmeside, som den pågældende person besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres derfor personlige data, herunder IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredjeparter.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede beskrevet ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende klikke på linket www. google. Gå til de/indstillinger/annoncer og foretag de ønskede indstillinger der.

Flere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www. google. de/intl/de/policies/privacy/.
15. Betalingsmetode: Databeskyttelsesregler for PayPal som betalingsmetode

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret PayPal-komponenter på denne hjemmeside. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal giver også mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke findes et klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at udløse onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

Det europæiske driftsselskab for PayPal er PayPal (Europe) S. på højre l & Cie. S C EN , 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den pågældende person vælger "PayPal" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores online shop, overføres den pågældende persons data automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den pågældende person overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Personoplysninger relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købsaftalen.

Transmissionen af ​​dataene er beregnet til betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, vil især overføre personoplysninger til PayPal, hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan overføres af PayPal til kreditbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere identitet og kreditværdighed.

PayPal kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles på vegne af kunden.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til håndtering af personlige data fra PayPal. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for PayPal kan findes på https://www. PayPal. com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
16. Betalingsmetode: Databeskyttelsesregler for øjeblikkelig overførsel som betalingsmetode

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter af Sofortüberweisung på denne hjemmeside. Sofortüberweisung er en betalingstjeneste, der muliggør kontantfri betaling for produkter og tjenester på internettet. Sofortüberweisung repræsenterer en teknisk procedure, hvorigennem onlineforhandleren straks modtager en betalingsbekræftelse. Dette gør det muligt for en forhandler at levere varer, tjenester eller downloads til kunden umiddelbart efter, at ordren er afgivet.

Operatøren af ​​Sofortüberweisung er SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Tyskland.

Hvis den pågældende person vælger "Sofortüberweisung" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores online shop, overføres den pågældende persons data automatisk til Sofortüberweisung. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den pågældende person overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Når du foretager et køb via Sofortüberweisung, sender køberen PIN-koden og TAN til Sofort GmbH. Sofortüberweisung foretager derefter en overførsel til online-forhandleren efter en teknisk kontrol af kontosaldoen og indhentning af yderligere data for at kontrollere kontomidlerne. Udførelsen af ​​den finansielle transaktion meddeles derefter automatisk til online-forhandleren.

De personlige data, der udveksles med Sofortüberweisung, er fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af ​​data er beregnet til betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Den behandlingsansvarlige vil også videregive andre personoplysninger til Sofortüberweisung, hvis der er en legitim interesse i videregivelsen. Den person, der udveksles mellem Sofortüberweisung og den person, der er ansvarlig for behandlingen.